Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2020

pinulowa
pinulowa
5509 d11b 500
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
pinulowa
pinulowa
pinulowa
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
pinulowa
pinulowa
pinulowa
2658 2c9d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
pinulowa
4117 a96c
Reposted fromonlyman onlyman vialanza lanza
pinulowa
3247 c00e 500
Reposted from0 0 viausmiechprosze usmiechprosze
pinulowa
[...] w życiu nie da się nic zrobić na siłę. Wszystko ma swój czas. I gdy ten nadejdzie, stanie się to, co ma się stać. [...] nie da się nikogo uchronić uchronić od bólu i rozczarowań. Bo każdy ma swoją drogę, swoje kamienie, o które się potyka i swój cel, do którego prędzej czy później dojdzie.
— Karolina Wilczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
pinulowa
      Życiowe wyzwania nie powinny Cię paraliżować. Powinny pomóc Ci odkryć,
kim naprawdę jesteś.
— Bernice Johnson Reagon
Reposted fromavooid avooid viausmiechprosze usmiechprosze
pinulowa
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman viausmiechprosze usmiechprosze

April 07 2020

pinulowa
pinulowa
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaaksamitt aksamitt
9910 b348 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaaksamitt aksamitt
pinulowa
pinulowa
"Zasnęliśmy w jednym świecie i obudziliśmy się w innym. Nagle Disneyowi brakuje magii, Paryż nie jest już romantyczny, Nowy Jork już nie ujmuje, chiński mur nie jest już fortecą, a Mekka jest pusta. Uściski i pocałunki nagle stały się bronią, a nieodwiedzanie rodziców i przyjaciół stało się aktem miłości. Nagle zdajesz sobie sprawę, że władza, uroda i pieniądze są bezwartościowe i nie możesz za nie zdobyć tlenu, o który walczysz. Świat kontynuuje życie i jest piękny. To tylko ludzi umieszczono w klatkach...
— Facebook ona czyli ja

April 03 2020

pinulowa
i choć co noc
tysiące samotnych dusz
spogląda w to samo rozgwieżdżone niebo
to każdy z osobna
tęskni za kimś zupełnie innym.
— Brudne wiersze
Reposted fromniewychowana niewychowana viabluejane bluejane
pinulowa
— Lucifer Morningstar
Reposted fromzapiski zapiski viaindiferencia indiferencia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...