Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem vialanza lanza
pinulowa
Kocham życie. Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.
— Agata Christie
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna vialanza lanza
pinulowa
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis vialanza lanza
pinulowa
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
pinulowa
Reposted fromshakeme shakeme viaankaottak94 ankaottak94
pinulowa
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakredek kredek
pinulowa
4545 0b5b 500
Reposted fromMadBluntedJazz MadBluntedJazz viakredek kredek
pinulowa
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix viakredek kredek
pinulowa
9409 3104
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakredek kredek

March 22 2020

pinulowa
A potem, jako czynią modne bohatery, w łeb sobie strzelę
— Juliusz Słowacki
pinulowa
Przyroda wydaje się obojętna wobec kryteriów dobra i zła. Ale nieraz udziela pocieszeń, które są niby ręka położona na rozpalonym czole. Po każdej zimie przywodzi znowu wiosnę, wytryska dla utrudzonych stóp wędrowca rzewnymi strumieniami, rodzi owoce, w które można zanurzyć wargi, pachnie trawą i rosą, okrywa nawet groby kwiatami, otula nas, ogarnia jakby opiekuńczym ramieniem.
— Zygmunt Kubiak
Reposted fromsoftboi softboi viaaksamitt aksamitt
pinulowa
0756 064b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via100suns 100suns
pinulowa
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
pinulowa
0819 92ae
Reposted fromsoftboi softboi viausmiechprosze usmiechprosze
pinulowa
4881 a2de
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
pinulowa
pinulowa

March 09 2020

pinulowa
0097 cd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
pinulowa

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

pinulowa
7149 ad80 500
Reposted fromexistential existential viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl