Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

pinulowa
"Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu."
— -R.Brett

July 08 2015

pinulowa
4454 bdf7
Reposted fromphilinmotion philinmotion viamaliwa maliwa
pinulowa
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
pinulowa
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viausmiechprosze usmiechprosze
pinulowa
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viausmiechprosze usmiechprosze
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viaczarnemajtki czarnemajtki
pinulowa
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
6472 8f53
pinulowa
Tylko taką mnie ścieżką poprowadź,
gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
i gdzie muzyka gra, muzyka gra
Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować
tak zwanej życiowej mądrości
póki życie trwa!
— "Wielka woda" Agnieszka Osiecka
Reposted fromhaley haley
pinulowa
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool via100suns 100suns
pinulowa
pinulowa
pinulowa
Reposted fromoll oll viamaliwa maliwa
5241 5fcd
Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viabeinthe beinthe
pinulowa
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
pinulowa

July 03 2015

pinulowa
3416 5506 500
7037 1b24 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaankaottak94 ankaottak94
pinulowa
4160 bce7 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianatioszka natioszka
pinulowa
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viaimpreska impreska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl